Vedtægter


Udprintningsvenlig udgave (2016-opdatering) af vedtægterne i PDF-format: 
 Klik her.Praktiske oplysninger:

Fraflytning

Se vedtægter §19.

Fraflytning skal meddeles foreningens kasserer, hvilket er den fraflyttedes ansvar. 
Evt. refusionsopgørelse er udelukkende et mellemværende mellem fraflytter og tilflytter.Udmeldelse

Se vedtægter §8.
Kan ske med en måneds varsel til 1.juli eller 1.januar.Kontingent

Se vedtægter §4.
Fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. 
Nye medlemmer betaler 1/12 årskontingent pr. måneds medlemskab det pågældende år - altid oprundet til hele måneder.Restance

Se vedtægter §17.
Undlader et medlem at betale forfaldent kontingent, medfører det afbrydelse af forbindelsen til anlægget.
Alle udgifter i forbindelse med lukning og evt. genåbning inkl. rykkergebyr, afholdes af restanten og skal betales inden genåbning.
 
 

Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00