Historie og dækning


Geografisk placering
Antenneforeningen Skansen hed indtil maj 2004, Antenneforeningen for Dybbølparken, Vesterled og Sønderled i Sønderborg. På den ordinære generalforsamling 2004 blev det nye navn vedtaget. 
Antenneforeningen dækker et udstykningsområde beliggende mellem Dybbøl skanser og Alssund.

Historie og dækning
Antenneforeningen blev stiftet i 1979 og dækkede oprindeligt kun Dybbølparken, Vesterled og Sønderled. I 1993 blev der udlagt distributionsnet i et område der yderligere omfatter...

Dybbølsten

Stenløkke

Dybbøløstenvej

Brunhovedvej

Nørreled

Nørreløkke

Østerløkke

Lilleløkke

Ringløkke
Løkkevænget
Brunhoved

Aprilvej

Junivej

Dybbølbjerg

Skansebakken

Brigadevej

Kollonnevej

Åbenråvej

Gl.Åbenråvej
Alssundvej

Sundvænget

Sundhøj

Sundkrogen

...hvor der sammen med det oprindelige område er ca. 700 boliger. Heraf er 350 pr. januar 2021, tilsluttet fællesantenneanlægget.

Oprindeligt blev TV- og radiokanaler hentet via egen antenne og paraboler. Pr.30.april, 2013, leveres kanaler og radio via en YouSee-lysleder tilsluttet til forenings hovedcentral placeret i Dybbølparken.
April 2014 blev foreningens antennemast fjernet iht. beslutning på generalforsamlingen 2014.

Hvilke fordele opnår du ved en tilslutning?
·     Fjernelse af tagantenner og paraboler!
·     Ingen vedligeholdelse af disse!
·     Perfekte billeder uden "sne" og 100% ren stereolyd på FM!
·     TV i alle rum kan etableres uden problemer og med individuelt programvalg i hvert rum!
·     Vedligeholdelse af fællesantenne gennem servicekontrakt (hverdag kl.8.00-18.00, weekend kl.9.00-18.00)!

Cookies

Kontakt

Formand
Ejner Egtved
Vesterled 52
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 63 32

Kontakt

Kasserer
Per Ulrik Pedersen
Dybbølparken 5B
6400 Sønderborg
Telefon: 74 48 80 90/24 82 64 84


Support

YouSee
Telefon 70 70 40 40
Åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 18.00
Vagt 9.00 - 18.00